top of page

Bestill jubileumsboka:

Bjerkreim Bilselskap - 100 år på veien

i forbindelse med vårt 100-årsjubileum i 2016 har vi fått laget en flott bok om vår historie. Boka er fyllt med gode bilder og historier av vår 100 år lange tradisjon som bilselskap i Bjerkreim.

Nesten 100 sider med 100 års historie!

 

Det har en tid vært et påtrykk fra flere personer om å skrive historien om Bjerkreim Bilselskap.

Bård Vassbø ble oppfordret til å samle stoff og få dette ned på papiret etter at han ble pensjonist. Dessverre ble han syk og døde før han fikk ferdigstillet denne historien, men en del stoff fikk han samlet og festet på papiret.

Så ble dette liggende i ro noen år, men i 2016 var det jo hundre år siden Bjerkreim Bilselskap ble dannet og den første bilruten ble kjørt fra Vikeså til Klungland.

To av Bård sine sønner, Karl Johan og Gunnar sammen med fetteren Johan Vassbø satte seg da fore å ferdigstille det som Bård hadde samlet.

(Fra forordet i boka)

bottom of page